Showing the single result

Nam châm dẻo

Nam châm dẻo gồm các dạng như:

  • Nam châm dẻo A4: s dụng nhiều trong in ấn, quảng cáo giảng dạy,..
  • Nam châm dẻo màu: Sử dụng nhều trong trường học văn phòng, làm Pano, Aphich…
  • Nam châm dẻo dạng cuộn: Sử dụng nhiều trong quảng cáo
  • Nam châm dẻo dạng tấm: Ngàng giáo dục, đồ chơi trẻ em, thiết kế nội thất
Chat Zalo
0906 30 88 77